Workshops, lezingen, trainingen en trajecten voor uw team

Whole School Approach

In de Whole School Approach komen vijf thema’s aanbod

De docent en de klas

 1. Gedrag tijdens de (eerste) les
 2. Beïnvloeden van het gedrag van een groep
 3. Klassenmanagement
   Omgaan met verschillen in de klas
   Een leerlijn zelfstandigheid
 4. Beïnvloeden van het gedrag van leerlingen in de klas
  1. Soorten problemen: van onprettig naar onwettig gedrag
   Straffen en belonen: het waarderen en afkeuren van gedrag
 5. Omgaan met een lastige klas
 6. Pestgedrag

De docent en het team

 1. Het pedagogisch klimaat op de school

De docent en de individuele leerling

 1. Stappen in de aanpak van probleemgedrag
  1. Leerlingen met onbevredigende leerresultaten
   Leerlingen met vijandig gedrag
   Leerlingen met niet-adequaat schoolgedrag
   Leerlingen met problemen in de sociale omgang
   Meerbegaafde leerlingen

De individuele docent

 1. Het beïnvloeden van je eigen docentgedrag
 2. Je eigen docentgedrag in relatie tot anderen
 3. Communiceren met leerlingen

De docent en de ouders

 1. Communiceren met ouders
  1. Ouderbetrokkenheid
   Communiceren met ouders