Workshops, lezingen, trainingen en trajecten voor uw team

Drs. P. I. (Peter) Teitler

Den Helder, 1952


studeerde Historische Geografie, Pedagogiek en Onderwijskunde voordat hij in 1978 in het onderwijs terecht kwam. Daar werkte hij tot zijn pensionering in 2018 met veel plezier.

Daarnaast was hij als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Boeken en lezingen

Peter Teitler is de schrijver van de bestsellers over ‘Lessen in Orde’ die ook de basis vormen van de trajecten ‘lessen in orde’. In zijn boeken beschrijft hij hoe docenten en schoolleiders een stimulerend werkklimaat kunnen creëren.

Hij werkt dit uit op vijf niveaus: van de klas, van de school, van de individuele leraar, van de ouder en van de leerling. Zo reiken zijn boeken de leraar concrete instrumenten aan om orde te houden en tal van praktische tips over hoe in te grijpen bij ordeverstoringen. Ook bieden de boeken handvatten om tot een gezamenlijke aanpak te komen binnen de school. Verder besteedt hij onder meer aandacht aan hoe om te gaan met zorgleerlingen binnen de school en het sturen van groepsprocessen.

Voorbeelden

Peter Teitler schrijft vanuit de praktijk (hij is nog steeds als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs). Zijn boeken zitten daarom vol met praktijk voorbeelden en – ervaringen.  Vanuit die praktijk maakt hij ook steeds ‘uitstapjes’ naar recente theorievorming over onderwijsverbetering en verbindt  de daarin opgedane inzichten met de praktijk van alle dag.

Peter Teitler is een veelgevraagd spreker en zijn boeken worden gebruikt op veel lerarenopleidingen en scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.